Mycie i czyszczenie dla urzędów miast i gmin

Urzędy miast i gmin

W KAMPET oferujmy bardzo szeroki zakres usług dla urzędów miast i gmin. Dzięki naszym działaniom o wiele łatwiej jest zapewnić mieszkańcom i przyjezdnym wysoki poziom bezpieczeństwa, a samej miejscowości – korzystniejszy wizerunek. Zapewniamy pomoc w błyskawicznym (do 24 godzin od zdarzenia) usuwaniu graffiti i innych skutków wandalizmu. Wspieramy w pracach porządkowych, czyszcząc elementy infrastruktury miejskiej i drogowej oraz małej architektury. Szybko i skutecznie usuwamy uciążliwe plamy i zabrudzenia. Zwiększamy także bezpieczeństwo – eliminując ryzyko poślizgnięcia się przechodniów (np. na plamach oleju), a także oczyszczając znaki drogowe i inne oznakowania.

Szybko, wydajnie i bez zużywania wody oraz prądu oferujemy:


  • mycie i czyszczenie dróg, placów, chodników, wiat przystankowych,
  • usuwanie śladów opon, plam oleju, gum do żucia i innych zabrudzeń,
  • mycie i czyszczenie pomników, płyt pamiątkowych, małej architektury, alejek parkowych,
  • mycie ławek, oznakowania, tablic i innych obiektów infrastruktury miejskiej,
  • mycie elewacji budynków reprezentacyjnych,
  • usuwanie graffiti, napisów i innych śladów wandalizmu.